Што е БЕСТ?

БЕСТ – Борд на Европски Студенти по Технологија е непрофитна и неполитичка организација чиј број на членови низ годините константно се зголемувa...

БЕСТ Скопје

Почетоците на БЕСТ Скопје ги врзуваме со идејата која за прв пат се појави кон крајот на 2001 и почетокот на 2002 година. Оваа продуктивна идеја набргу резултираше со формирање на Локална БЕСТ Група на 9 март 2002 година...

БЕСТ низ бројки

 • 7 Локални Инженерски натпревари
 • 12 Job Fair изданија
 • 14 академски курсеви
 • 14 години искуство...

Што е EBEC?

EBEC – European BEST Engineering Competition или на македонски Европски БЕСТ Инженерски Натпревар, е натпревар наменет за поттикнување на креативното размислување за решавање на комплексни проблеми.


Категории

Team Design

Целта на категоријата тимски дизајн е студентите кои се распоредени во тимови, да пронајдат решенија и да ги демонстрираат резултатите во ограничен период на време. Како краен резултат секој тим треба го презентира својот уред или конструкција која ги извршува неопходните функции. Тимовите треба да пресметаат и да конструираат направа или модел кој ќе ги задоволува посебните барања за ограничен период на време. Материјалите, алатот и потребните инструкции се обезбедени за учесниците, од страна на одговорните организатори, на денот на натпреварот. Резултатите се оценуваат според однапред дефинирани правила од страна на стручно жири.

Case Study

Case Study e интензивна анализа која дава конкретно решение на некој технолошки или менаџерски проблем. Секој тим треба да го разгледа проблемот детално и да предложи сугестии кои би придонеле до негово разрешување. Оваа категорија ја тестира способноста на студентите да размислуваат аналитички така што ги користат дадените информации да развијат хипотетичко решение. На крајот од натпреварот секој тим има своја презентација пред стручното жири.

15 ФЕВРУАРИ – Local event on education
Место на одржување: АМФ ФИНКИ

 • 10:00 - официјално отвoрање
 • 10:30 - закуска
 • 11:00 - Форумска расправа на тема: Традиционални наспроти современи методи на предавање – Патот до успешна работна кариера?

16 Февруари – CASE STUDY во ITLabs

 • Почеток: 09:00

17 Февруари – TEAM DESIGN во ITLabs

 • Почеток: 09:00

17 Февруари – CASE STUDY во DoXTeam

 • Почеток: 10:00

18 Февруари - Затворање на настанот
Место на одржување: АМФ ТМФ

 • 18:00-20:00 - официјално затворање и прогласување победници

Листа на учесници

Учесници

Case Study

Тим Учесници
"Kje smislime, ima vreme" Irina Chabukovska, Bojan Jankov, Darijan Nestorovski, Stefan Mladenovski
Mixed Voltage Club Andrej Stankovski, Stefan Agovski, Mirjana Sadikovikj, Stefani Radevska
Elektro Patronum Angela Mitkovska, Kaja Lazova, Jordan Lazov, Sandra Mateska
The Rolling Mechanics Elena Mihajlova, Marija Mihajlova, Verica Minkova, Aleksandar Argiev

Team Design

Тим Учесници
Impromptu Elena Dimitriova, Kire Kolaroski, Ljupcho Milosheski, Nikola Milosheski
The Hub Timotej Sofronievski, Stefan Manev, Aleksandar Baltovski, Martin Mechev
Uspesni propalici Ivan Dimovski, Dejan Dejanovski, Stefan Boskovski, Svetislav Gjorgjievski
Mehatroni Ivan Pejcinoski, Leonard Abazovski, Dejan Pejcinoski, Gjorgji Dosev

Локален настан за едукација

Тема: "Традиционални наспроти современи методи на предавање - Патот до успешна работна кариера"


Л окален настан за едукација

Колкава е употребата на современите методи на предавање во високото образование, наспроти традиционалните, и како истите ги спремаат студентите за работата која доаѓа потоа? Дали студентите добиваат доволно практично образование во текот на студиите, и како истото влијае на добивањето на спремен кадар за вработување? Ова се дел од темите кои ќе бидат опфатени на овогодинешната форумска расправа, а нашата цел е на едно место да го добиеме мислењето од трите засегнати страни: универзитетите, студентите и компаниите. Овој настан ќе се одржи на 15ти февруари во конгресната сала на ФЕИТ со почеток во 12:00 часот.

Организатори

Meet the BEST board and EBEC 2017 core team


16-ти Борд на БЕСТ Скопје

Претседател: Александра Петрова
Потпретседател: Ивона Стојановска
Секретар: Сара Кипријанова
Човечки ресурси: Теодора Христовска
Односи со компании: Стефан Серафимоски
Маркетинг: Богдан Мелов
ИТ: Виктор Силјановски

Мартина Папалиска
Главен организатор

Студент на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ).


mail: martina.papaliska@gmail.com

Евгенија Цветановска
Главен организатор

Студент на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ).


mail: cvetanovska.evgenija@gmail.com

Драган Савевски
IT responsible

Студент на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ).


mail: dragansavevski@gmail.com

Петра Прелоговски
Marketing responsible

Студент на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ).
mail: petra.prelogovski@gmail.com


Теодора Трајкова
Logistics responsible

Студент на Технолошко-металуршки факултет(ТМФ).


mail: teodora.trajkova996@gmail.com


Михаела Миова
Topic responsible

Студент на Природно-математички факултет(ПМФ).


mail: mihaela.miova@gmail.com


Софија Иванова
Public Relations & Social Media

Студент на Филолошки факултет  "Блаже Конески".


mail: ivanova.sofija822@gmail.com

Ненад Трајковиќ
Local event on education

Студент на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ).

mail: trajkovik.nenad@gmail.com

Андреа Темелковска
Fundraising responsible

Студент на Филолошки факултет  "Блаже Конески".
mail: temelkovska.andrea@gmail.com

Партнери

Партнери на European BEST Engineering Competition за 2017-та година


Годишни партнери
Case study & Team Design

Партнери за EBEC
Case study

Партнери за EBEC

Контакт

Борд на Европски Студенти по Технологија – Скопје, Барака 5, Факултет за Електротехника и Информациски Технологии, Руѓер Бошковиќ бб, Карпош 2, 1000 Скопје, Македонија

 • Телефон: 02 306 6029
 • E-mail: skopje@best.org.mk
 • Веб сајт: www.best.org.mk

Евгенија Цветановска

+389 71 851 918
cvetanovska.evgenija@gmail.com

Мартина Папалиска

+389 71 632 001
martina.papaliska@gmail.com