Што е БЕСТ?

БЕСТ – Борд на Европски Студенти по Технологија е непрофитна и неполитичка организација чиј број на членови низ годините константно се зголемувa...

БЕСТ Скопје

Почетоците на БЕСТ Скопје ги врзуваме со идејата која за прв пат се појави кон крајот на 2001 и почетокот на 2002 година. Оваа продуктивна идеја набргу резултираше со формирање на Локална БЕСТ Група на 9 март 2002 година...

БЕСТ низ бројки

 • 11 Локални Инженерски натпревари
 • 15 Job Fair изданија
 • 17 академски курсеви
 • 18 години искуство...

⚙️ Што е EBEC? ⚙️

EBEC – European BEST Engineering Competition или на македонски Европски БЕСТ Инженерски Натпревар, е натпревар наменет за поттикнување на креативното размислување за решавање на комплексни проблеми. Натпреварот се одржува во три рунди: локална, регионална и финална. БЕСТ Скопје по 11ти пат ја организира локалната рунда на EBEC во Скопје.


🧰 Категории 🧰

Team Design

Целта на категоријата тимски дизајн е студентите кои се распоредени во тимови, да пронајдат решенија и да ги демонстрираат резултатите во ограничен период на време. Како краен резултат секој тим треба го презентира својот уред или конструкција која ги извршува неопходните функции. Тимовите треба да пресметаат и да конструираат направа или модел кој ќе ги задоволува посебните барања за ограничен период на време. Материјалите, алатот и потребните инструкции се обезбедени за учесниците, од страна на одговорните организатори, на денот на натпреварот. Резултатите се оценуваат според однапред дефинирани правила од страна на стручно жири.

Case Study

Case Study e интензивна анализа која дава конкретно решение на некој технолошки или менаџерски проблем. Секој тим треба да го разгледа проблемот детално и да предложи сугестии кои би придонеле до негово разрешување. Оваа категорија ја тестира способноста на студентите да размислуваат аналитички така што ги користат дадените информации да развијат хипотетичко решение. На крајот од натпреварот секој тим има своја презентација пред стручното жири.

👷‍♂️ Организатори 👷‍♂️

Запознајте го Кор тимот за EBEC 2019 и XVIII Борд на БЕСТ Скопје


Амар Хаџи Ахметовиќ
Главен организатор

Студент на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство

amar_hadziahmetovik@hotmail.com

Филип Таневски
IT responsible

Студент на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство

tanevski_filip98@rocketmail.com

Јане Јосифовски
Logistics responsible

Студент на Филолошки факултет

josifovski98@gmail.com

Стојан Стојанов
Marketing responsible

Студент на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство

stojanovsinatra@gmail.com

Теодор Ангеловски
Public Relations & Social Media

Студент на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство

teodor.angelovski@outlook.com

Ангела Ѓоргевска
Topic responsible

Студент на ФОН Универзитет

angelagjorgjevska98@gmail.com

Јоана Чуковска
Fundraising responsible

Студент на Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер

joana.cukovska@gmail.com

XVIII Борд на БЕСТ Скопје

Претседател: Марин Малушовски
Потпретседател: Сара Папазова
Секретар: Дамјан Пециоски
Човечки ресурси: Ирина Чабуковска
Односи со компании: Ивана Тодороска
Социјални медиуми и Односи со јавност: Ана Секуловска
ИТ: Владимир Димовски

☎️ Контакт ☎️

Борд на Европски Студенти по Технологија – Скопје, Барака 5, Факултет за Електротехника и Информациски Технологии, Руѓер Бошковиќ бб, Карпош 2, 1000 Скопје, Македонија


 • Амар Хаџи Ахметовиќ

  Главен Организатор
  070 826 080
  amar_hadziahmetovik@hotmail.com