Што е БЕСТ?

БЕСТ – Борд на Европски Студенти по Технологија е непрофитна и неполитичка организација чиј број на членови низ годините константно се зголемувa...

БЕСТ Скопје

Почетоците на БЕСТ Скопје ги врзуваме со идејата која за прв пат се појави кон крајот на 2001 и почетокот на 2002 година. Оваа продуктивна идеја набргу резултираше со формирање на Локална БЕСТ Група на 9 март 2002 година...

БЕСТ низ бројки

 • 10 Локални Инженерски натпревари
 • 14 Job Fair изданија
 • 16 академски курсеви
 • 17 години искуство...

Што е EBEC?

EBEC – European BEST Engineering Competition или на македонски Европски БЕСТ Инженерски Натпревар, е натпревар наменет за поттикнување на креативното размислување за решавање на комплексни проблеми. Натпреварот се одржува во три рунди: локална, регионална и финална. БЕСТ Скопје по 10ти пат ја организира локалната рунда на EBEC во Скопје.


Категории

Team Design

Целта на категоријата тимски дизајн е студентите кои се распоредени во тимови, да пронајдат решенија и да ги демонстрираат резултатите во ограничен период на време. Како краен резултат секој тим треба го презентира својот уред или конструкција која ги извршува неопходните функции. Тимовите треба да пресметаат и да конструираат направа или модел кој ќе ги задоволува посебните барања за ограничен период на време. Материјалите, алатот и потребните инструкции се обезбедени за учесниците, од страна на одговорните организатори, на денот на натпреварот. Резултатите се оценуваат според однапред дефинирани правила од страна на стручно жири.

Case Study

Case Study e интензивна анализа која дава конкретно решение на некој технолошки или менаџерски проблем. Секој тим треба да го разгледа проблемот детално и да предложи сугестии кои би придонеле до негово разрешување. Оваа категорија ја тестира способноста на студентите да размислуваат аналитички така што ги користат дадените информации да развијат хипотетичко решение. На крајот од натпреварот секој тим има своја презентација пред стручното жири.

18 Декември – Официјално отварање
Место на одржување: АМФ ФИНКИ

 • 09:30 - Официјално отвoрање
 • 10:00 - Коктел

19 Декември – CASE STUDY во Aptiv

 • Почеток: 09:00

19 Декември – TEAM DESIGN во Johnson Matthey

 • Почеток: 09:00

Листа на учесници

Case Study

Тим Учесници
"Road to Torino" Кристијан Кофилоски, Ива Димитриевска, Ева Стефановска, Давид Јовановиќ.
"Surgery on a puzzle" Никола Манасиевски, Андреј Антевски, Станислава Младеновска, Никола Илиевски.
"The Skeptics" Маргарита Ташулова, Елена Стоилковска, Ана Марија Шехи, Елена Стаменковска.
"FFC" Виктор Јовев, Александар Китановски, Марко Чаласан, Васил Трендафилов.
"Space Divers" Билјана Панкова, Бојан Страчковски, Тијана Спировска, Александра Мирческа.

Team Design

Тим Учесници
"The Solution" Милан Крстевски, Михаил Мицески, Христина Крстева, Димитар Крстески.
"Limitbreakers" Дејан Пејчиноски, Јовица Перевски, Виктор Сапунџиовски, Јовaн Реџич.
"Lil engineers" Александар Цоневски, Ана Атанасовска, Елена Стефаноска, Мартин Стојчевски.
"Pixelmania" Јане Јаневски, Марија Сидоренко, Елена Христова, Емилија Цебова.
"CAAD" Драгана Коцеска, Цветанка Ангелевска, Александар Белцовски, Антонио Конески.

Организатори

Запознајте го Кор тимот за EBEC 2018 и XVIII Борд на БЕСТ Скопје


Ирина Чабуковска
Главен организатор

Студент на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство

irina.chabukovska@gmail.com

Благојче Мојаноски
IT responsible

Студент на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство

blagojche.mojanoski@gmail.com

Изабела Стојковска
Logistics responsible

Студент на Факултет за економски науки при УКИМ

izabelastojkovska98@gmail.com

Филип Гаговски
Marketing responsible

Студент на Факултет за економски науки

gagovski01@gmail.com

Марија Кипријанова
Public Relations & Social Media

Студент на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство

mkiprijanova@gmail.com

Славе Темков
Topic responsible

Студент на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство

slave.temkov99@gmail.com

Маја Крстева
Fundraising responsible

Студент на Машински Факултет

majcebubi@yahoo.com

XVIII Борд на БЕСТ Скопје

Претседател: Марин Малушовски
Потпретседател: Сара Папазова
Секретар: Дамјан Пециоски
Човечки ресурси: Ирина Чабуковска
Односи со компании: Ивана Тодороска
Социјални медиуми и Односи со јавност: Ана Секуловска
ИТ: Владимир Димовски

Партнери

Партнери на European BEST Engineering Competition за 2018-та година


Партнер за Team Design

Партнер за Case Study

Контакт

Борд на Европски Студенти по Технологија – Скопје, Барака 5, Факултет за Електротехника и Информациски Технологии, Руѓер Бошковиќ бб, Карпош 2, 1000 Скопје, Македонија

 • Телефон: 02 306 6029
 • E-mail: skopje@best.org.mk
 • Веб сајт: www.best.org.mk

 • Ирина Чабуковска

  Главен Организатор
  +389 70 606 063
  irina.chabukovska@gmail.com