Што е БЕСТ?

БЕСТ – Борд на Европски Студенти по Технологија е непрофитна и неполитичка организација чиј број на членови низ годините константно се зголемувa...

БЕСТ Скопје

Почетоците на БЕСТ Скопје ги врзуваме со идејата која за прв пат се појави кон крајот на 2001 и почетокот на 2002 година. Оваа продуктивна идеја набргу резултираше со формирање на Локална БЕСТ Група на 9 март 2002 година...

БЕСТ низ бројки

 • 7 Локални Инженерски натпревари
 • 12 Job Fair изданија
 • 14 академски курсеви
 • 14 години искуство...

Што е EBEC?

EBEC – European BEST Engineering Competition или на македонски Европски БЕСТ Инженерски Натпревар, е натпревар наменет за поттикнување на креативното размислување за решавање на комплексни проблеми.


Категории

Team Design

Целта на категоријата тимски дизајн е студентите кои се распоредени во тимови, да пронајдат решенија и да ги демонстрираат резултатите во ограничен период на време. Како краен резултат секој тим треба го презентира својот уред или конструкција која ги извршува неопходните функции. Тимовите треба да пресметаат и да конструираат направа или модел кој ќе ги задоволува посебните барања за ограничен период на време. Материјалите, алатот и потребните инструкции се обезбедени за учесниците, од страна на одговорните организатори, на денот на натпреварот. Резултатите се оценуваат според однапред дефинирани правила од страна на стручно жири.

Case Study

Case Study e интензивна анализа која дава конкретно решение на некој технолошки или менаџерски проблем. Секој тим треба да го разгледа проблемот детално и да предложи сугестии кои би придонеле до негово разрешување. Оваа категорија ја тестира способноста на студентите да размислуваат аналитички така што ги користат дадените информации да развијат хипотетичко решение. На крајот од натпреварот секој тим има своја презентација пред стручното жири.

15 ФЕВРУАРИ – Local event on education
Место на одржување: конгресна сала на ФЕИТ/МФС

 • 10:00 - официјално отвoрање
 • 10:30 - закуска
 • 11:00 - Форумска расправа на тема: Традиционални наспроти современи методи на предавање – Патот до успешна работна кариера?

16 ФЕВРУАРИ – CASE STUDY во DoXTeam

 • Почеток на натпреварот: 10:00 часот

17 ФЕВРУАРИ – TEAM DESIGN и CASE STUDY во ITLabs

 • Почеток на натпреварот: 10:00 часот

18 ФЕВРУАРИ - Официјално затворање

Листа на учесници 2016

Case Study

Тим Учесници
Fantastic Four Антонио Филипоски, Ивона Ристова, Мими Прочкова, Гоце Симоновски
Shannon Дамјан Никифоров, Симона Маринова, Давор Тодоровски, Стефани Радевска
Цимери Васко Ѓегосвки, Владимир Лапевски, Орце Арнаутовски, Влатко Јованов
Noe Филип Талев, Димитар Дунгевски, Мартин Шишкин, Игор Василевски

Team Design

Тим Учесници
Garewheel of Abberation Атанас Каратошев, Дејан Дичовски, Дамјан Маневски, Ѓорги Смилевски
R2D2 Стефан Алексовски, Марјана Петковска, Столе Јовановски, Надежда Аврамовска
Glen Coco Јана Магдеска, Ивана Нацевска, Косара Перчинкова, Лилјана Наумова
IEEE Марија Јанкова, Драгана Антонијевска, Станимир Манев, Викторија Димова

Организатори

Meet the BEST board and EBEC 2017 core team


15-ти Борд на БЕСТ Скопје

Претседател: Емилија Трпчевска
Потпретседател: Наташа Митева
Секретар: Катерина Илијовска
Човечки ресурси: Бинаса Дрндар
Односи со компании: Тамара Куретоска
Маркетинг: Сара Коцевска

Мартина Папалиска
Главен организатор

Студент на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ).


mail: martina.papaliska@gmail.com

Евгенија Цветановска
Главен организатор

Студент на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ).


mail: cvetanovska.evgenija@gmail.com

Драган Савевски
IT responsible

Студент на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ).


mail: dragansavevski@gmail.com

Петра Прелоговски
Marketing responsible

Студент на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ).
mail: petra.prelogovski@gmail.com


Теодора Трајкова
Logistics responsible

Студент на Технолошко-металуршки факултет(ТМФ).


mail: teodora.trajkova996@gmail.com


Михаела Миова
Topic responsible

Студент на Природно-математички факултет(ПМФ).


mail: mihaela.miova@gmail.com


Софија Иванова
Public Relations & Social Media

Студент на Филолошки факултет  "Блаже Конески".


mail: ivanova.sofija822@gmail.com

Ненад Трајковиќ
Local event on education

Студент на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ).

mail: trajkovik.nenad@gmail.com

Андреа Темелковска
Fundraising responsible

Студент на Филолошки факултет  "Блаже Конески".
mail: temelkovska.andrea@gmail.com

Партнери 2016

Партнери на European BEST Engineering Competition за 2016-та година


Медиуми

Поддржувачи

Факултети

Контакт

Борд на Европски Студенти по Технологија – Скопје, Барака 5, Факултет за Електротехника и Информациски Технологии, Руѓер Бошковиќ бб, Карпош 2, 1000 Скопје, Македонија

 • Телефон: 02 306 6029
 • E-mail: skopje@best.org.mk
 • Веб сајт: www.best.org.mk

Евгенија Цветановска

+389 71 851 918
cvetanovska.evgenija@gmail.com

Мартина Папалиска

+389 71 632 001
martina.papaliska@gmail.com